Единица силы тока

Сила струму

Си́ла електри́чного стру́му (сила струму або просто струм) — кількісна характеристика електричного струму в провіднику, скалярна величина I = Δ q Δ t {\displaystyle I\,=\,{\frac {\Delta q}{\Delta t}}} , яка відповідає кількості заряду ( Δ q {\displaystyle \Delta q} ), що проходить через перетин провідника за час Δ t {\displaystyle \Delta t} , розділеному на цей проміжок часу. За одиницю сили струму беруть таку силу струму, при якій відрізки паралельних провідників довжиною 1 м, що знаходяться на відстані 1 м один від одного, взаємодіють із силою 2•10-7 Н. Силою струму, називають, ще величину, що характеризує швидкість перенесення заряду частинками, які створюють струм, через поперечний переріз провідника. Струм — це упорядкований рух заряджених частинок. У системі СІ сила струму вимірюється в A. Відповідно, густина струму вимірюється в A/м².

Якщо за кожен проміжок часу Δ t {\displaystyle \Delta t} заряд Δ q {\displaystyle \Delta q} однаковий і напрямок струму незмінний, то такий струм називають постійним.

У випадку, коли ці величини залежать від часу, силу струму описують так:

I = lim Δ t → 0 Δ q Δ t = d q d t = q ′ {\displaystyle I\,=\,\lim _{\Delta t\to 0}{\frac {\Delta q}{\Delta t}}\,=\,{\frac {dq}{dt}}\,=\,q^{\prime }} ,

такий струм називають змінним.

Для класичної системи заряджених частинок із зарядом e безмежно малий заряд dQ, що переноситься за час dt через елементарну площадку dS, перпендикулярну до напрямку середньої швидкості v частинок визначається як:

d Q = e n v d S d t {\displaystyle dQ\,=\,envdSdt} ,

де e {\displaystyle e} — заряд частинок, v {\displaystyle v} — швидкість руху частинок, а n {\displaystyle n} — їх кількість в одиниці об’єму.

Сила струму dI через площадку d S {\displaystyle dS} визначається співвідношенням

d I = e n v d S {\displaystyle dI\,=\,envdS} ,

звідки для густини струму

j ¯ = e n v ¯ {\displaystyle {\overline {\mathbf {j} }}\,=\,en{\overline {\mathbf {v} }}} — густина електричного струму, де риска над символами є середнім показником. > Див. також

  • Скалярна величина
  • Густина струму

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *